Най-тържествено обещавам, че догодина няма да...

Най-тържествено обещавам, че догодина няма да пия по-малко!