"Бебе в колата!" Понякога важи...

- "Бебе в колата!" Понякога важи за човека, който я кара.