Какво ново при теб? - Жена...

- Какво ново при теб?
- Жена ми изгоря при пожар.
- Каква трагедия! Нямаше ли начин да я спасиш?
- Така сладко спеше...