Какво казал новия Папа, когато...

- Какво казал новия Папа, когато разбрал, че са го избрали?
- Даст ист фантастиш!!!!!!!!!
Изпратили Чапаев да се учи в университета. В една от ваканциите, той се върнал и естествено среща Петка. Петка го пита как върви учението и Чапаев казва:
- Кво да ти кажа, задават ни едни гатанки.
- Добре де, кажи една да видим и аз колко знам - помолил Петка.
- Добре. Без прозорци, без врата, пълна къща с деца. Що е то?
- Чапаев, това трябва да е гъз - казал Петка след дълго мислене.
- Как ще е гъз, бе Петка? Това е краставица. Слушай сега друга гатанка: Две остриета с две търкалца на кръст. Що е то?
- Чапаев, това вече е гъз - доволен казва Петка.
- Как ще е гъз, бе Петка. Това е ножица. Много още трябва да се учиш.
Петка започнал умислено да върви по плаца. Насреща му идва Будьони и пита:
- Петка, какво си се умислил?
- Абе, Чапаев нали е много учен ми задава едни гатанки и аз не можах да му отговоря. Слушай сега и ти: Без прозорци, без врата, пълен гъз с краставици. Що е то?
Будьони се размислил и казал:
- Петка, това трябва да е гъз.
- Абе и аз му викам на Чапаев, че е гъз, а той ми вика, че е ножица.