Какво казал новия Папа, когато...

- Какво казал новия Папа, когато разбрал, че са го избрали?
- Даст ист фантастиш!!!!!!!!!