Мъж и жена се развеждат. След...

Мъж и жена се развеждат. След като разделили цялото имущество, останало само детето. Тогава мъжът казал:
- Жена, детето го взимам аз. На теб ще ти направят друго!