А защо вашата секретарка е...

- А защо вашата секретарка е така странно нагласена: на лявата гърда дълбоко деколте, а на дясната е закрито?
- Във връзка с кризата и намалиха заплатата... на половина.
Вървяло си едно циганче по улицата и си казало: "Когото срещтна първи, него ще чукам" и насреща му един поп. Спряло то попа и му казало:
- Дядо попе, искаш ли да се изчукаме?
Попа мислил и казал:
- Ами ела утре в църквата.
Дошло цигането и казало:
- Ама дядо попе, хайде първо аз да те изчукам и после ти.
Попа се съгласил, сабул си гащите, цигането така яко му го натресал отзад, че попа изревал на умряло. После ударил камбаните на църквата и избягал. Не щеш ли, за беля, попа го заболял корема, отишъл той на доктор:
- Докторе, много ме боли корема?
- Ами дядо попе, ти си бременен?
- Ахххх мамка му и циганче... И сега какво ще правя докторе?
- Ами дядо попе, отиваш във гората и търсиш най-големият храсталак, сваляш гащите и започваш да се напъваш докато не излезе.
Отишъл попа, свалил гащите и почнал да се напъва.. Ама не щещ ли във храстите имало един заек и попа от напъване се насрал... Паднало лайното, разшумяло из храстите и заекът побягнал. В този момент попа казал:
- Бягай, бягай, да ти е*а майката и ти като баща си избяга.