Демокрацията била въведена още от Господ...

Демокрацията била въведена още от Господ. Сътворил Ева, представил я на Адам и рекъл:
- Хайде сега, избирай си жена!