Веднъж по време на буря гледах...

Веднъж по време на буря гледах едно дърво и върху него падна мълния. Сега по време на буря гледам тъщата.