Цял ден не ме напуска усещането...

Цял ден не ме напуска усещането, че някъде пият без мен!