Лошо е да нямаш приятели, но...

Лошо е да нямаш приятели, но е още по лошо да си мислиш, че имаш такива.
Дядо поп си търсил чирак, обаче не искал чирака да знае какво е това еб*не. Иванчо разбрал за тази работа, и се престорил че не знае.

Дошли глашатаите и го попитали:

- Момче знаеш ли какво е това (ЕБ*НЕ)?

- Не - казало момчето.

Те се спогледали и си рекли:

- Бааа този е много тъп, дядо поп ще го хареса. Завели го те при ПОПА и му казали:

- Това е той.

Попът го попитал:

- Как се казваш бе момче?

- Е*и бържи - казал Иванчо.

- Брей, странно име - рекъл попа - аз съм дядо Поп.

След това слешнал попадията. Тя го попитала:

- Ти да не си новия чирак?

- Да - казало момчето.

- Как се казваш? - попитала тя.

- Пу*ка - казал той.

- Аз съм попадията, жената на попа - рекла тя.

Малко след това той видял Марийка и тя го попитала:

- Ти да не си новото момче? Как се казваш ти Капи?

- Да - казал той.

Вечерта седнали да ядат. Марийка рекла:

- Тате, аз тази нощ ще спя навън.

Попът рекъл:

- Недей дъще, ще завали дъжд и ще настинеш.

- Няма - рекла тя.

Легнали да спят те и Иванчо си рекъл: "Сега е момента да я натъртя."

Отишъл той и я почнал. А Марийка почнала да вика:

- Капи върху мен, капи върху мен!

- Че как няма да капи, нали ти казах, че ще вали.

Майката се притеснила за детето си и излязла и почнала да вика:

- Олеле ПУ*КА между на щерка ми краката!

А попа от вътре казал:

- Че ти къде искаш да е, на челото?

- А бе не пу*ка между на щерка ми краката!

Попът се уплашил и той излязал. Като го видял какво прави с дъщеря му извикал:

- Е*и бържи кв'о прайш там?

Попитал го пак:

- Е*и бържи кв'о прайш там?

Иванчо станал от Марийка, поотръскал се, прибрал си члена и казал:

- Дядо попе и да искам по-бързо не мога ...