Жената: - Какъв ти беше улова...

Жената:
- Какъв ти беше улова вчера?
- Шест щуки.
- Значи са ни прецакали. От магазина дойде сметка за осем.