Земя, земя! - вика радостно...

- Земя, земя! - вика радостно корабокрушенец, изплувайки на брега.
- Месо, месо! - изскачат туземците с още по-радостни викове...