Време е да си намеря вечна...

Време е да си намеря вечна любов... за лятото.