Атаката срещу торентите е предизвикана от...

Атаката срещу торентите е предизвикана от някой шегаджия, който подшушнал, че досиетата на сътрудниците от ДС са достъпни на повечето торенти.