От реклама: Нашите бонбони има двоен ефект: Първо...

От реклама:
Нашите бонбони има двоен ефект:
Първо Ви хранят вас, а после и вашия стоматолог!