Тръгнали мравката и слона да бягат...

Тръгнали мравката и слона да бягат от затвора. Мравката казала:
- Слоне, бягай! Мене ме видяха