Чета тука, че 80% от хората...

Чета тука, че 80% от хората по света били нормални... и аз как винаги се забърквам с останалите 20%, не мога да разбера?!