Толкова съм скромен, че ме...

- Толкова съм скромен, че ме е срам да се приближа до момиче. - Ами тогава се натряскай и припълзи до нея.