Из женски форум: - Преди месец се...

Из женски форум:
- Преди месец се разделихме с приятеля ми, много ми липсва... Днес, като ядох банан и се разплаках.