Да упреквате момичето за недостатъците не...

Да упреквате момичето за недостатъците не е мъжко. Трябва да я приемете каквато е. И тайно да започнете да търсите друга.