Срещат се две прос*итутки. Едната с...

Срещат се две прос*итутки. Едната с черно шалче около шията.
- Какво става траур?
- Не това е черен пояс по духане.