Събира Сталин целия команден състав: –...

Събира Сталин целия команден състав: – Другари, това не може да продължава така! Имаме ли руски партизани? – Имаме! – Имаме ли белоруски партизани? – Имаме! – Имаме ли украински партизани? – Имаме! – А защо нямаме еврейски партизани? Вземете мерки и това да се поправи! Тръгват си генералите и си говорят: - "Евреите без нищо няма да се съгласят. Трябва да им предложим нещо в замяна." Договарят се с евреите, че за всеки убит немец ще им дават по 100 рубли... След месец отново идват при евреите и какво да видят - два камиона, пълни с убити немци. – Ние малко май се поизхвърлихме с парите. Да ви ги платим по 50? – А, не! За 50 ние ги купуваме от белорусите.