Ченге към арестант: - Какво правихте на...

Ченге към арестант:
- Какво правихте на 15.10.2018 г. в 20:25?
- Седях на дивана с календар и гледах часовника!