Попитали радио Ереван: - Коя е...

Попитали радио Ереван:
- Коя е най-културната нация на света?
Последвал светкавичен отговор:
- Благодарим за комплимента!