Много пари искате да ви...

- Много пари искате да ви платим, докторе! - казва майката.
- Но, госпожо, аз посетих вашия болен син цели десет пъти!
- Това е така наистина, но не забравяйте, че моят син ви направи огромна услуга, като зарази целия клас!