Почивката на море подобрява здравето и...

Почивката на море подобрява здравето и подкопава морала.