Двама се срещат след много години...

Двама се срещат след много години: – Ооо, Пешо, как е животът? – Като шоколад, а при тебе? – Как да ти кажа, ми цветът е същия...