Пешо, защо тиганите са ти...

- Пешо, защо тиганите са ти без дръжки?
- Понеже жена ми е тенисистка...