Как да намалите посещенията до хладилника?!...

Как да намалите посещенията до хладилника?! Захвърлете пижамите и си сложете банския.