"Дай ми го… Цялата съм мокра...

"Дай ми го… Цялата съм мокра, дай ми го…" - крещеше тя. Оставих я да крещи колкото си иска. Чадърът си беше мой…