Всяка вика "Имам си приятел", а...

Всяка вика "Имам си приятел", а като трябва сняг да се чисти, все е самотна!