Тате преведи ми триста лева...

- Тате преведи ми триста лева. - Three hundred leva...