Един отишъл в магазина и попитал...

Един отишъл в магазина и попитал:
- Имате ли ябълки с вкус на пу**ка?
- Да, заповядайте.
Оня опитал, подъвкал и казал:
- Ами тя има вкус на гъз!
- Захапали сте я от обратната страна, господине.