Разговор между приятели...

Разговор между приятели:
- Ще се развеждам. От пет месеца женa ми не ми е проговорила.
- Помисли си добре. Такива жени почти не се срещат!