Човек е създал Бог. Обратното не...

Човек е създал Бог. Обратното не е доказано.