Човек се ражда, но не всеки...

Човек се ражда, но не всеки роден е човек!