Осмокласничка седна да пише съчинение...

Осмокласничка седна да пише съчинение: - "Как прекарах лятната ваканция". Написа заглавието, замисли се и за всеки случай сложи 18+...
По време на войната в Ирак Земята е нападната от извънземни . Наложило се Америка да се съюзи с Ирак, за да могат да победят нашественика . На фронта се бият рамо до рамо сержант Дейвис и Мехмед . Мехмед казава :
- Дейвис, Дейвис, ако знаеш в Багдат какъв публичен дом си имаме . Влизаш вътре и там има само 3 стаи . Влизаш в първата, а вътре една хубавица, ама ти няма да се поддаваш, а ще кажеш "Въх не ща" . Влизаш във втората, а там една още по-голяма хубавица . Пак ще кажеш "Въх не ща". Влизаш в трета, а там ...
И в този момент вражески куршум улучва Мехмед и той се свлича на земята мъртъв . Минали 2 години, нашите победили извънземните и сержант Дейвис решил да посети публичния дом, за който му разказал Мехмед . Отишъл в Багдат намерил публичния дом, влязъл вътре и гледа 3 врати . Влезнал в първата, а вътре една хубавица, извадена като от приказките на Шехерезада . След десетсекундно мълчание Дейвис едвам промълвил :
- Въх не ща ...
Излезнал от стаята и продължил по коридора . Влезнал във втората стая, а там хубавица тип "Памела и Анджелина ряпи да ядат" . След 30 секундно стоене с изплезен език Дейвис едвам промълвил :
- Фъф ни щъ ...
Излезнал от стаята постоял 1-2 минути подпрян на вратата, за да преодолее шока, събрал нови сили и продължил към третата врата, като дори не можел и да си представи какво ще има вътре . С треперещи ръце той отворил вратата бавно и влезнал . Вътре вижда един огромен 200 килограмов, потен, загорял, гол иракчанин с член тип Амазонска анаконда ... Дейвис веднага казал уплашено :
- Въх не ща...!
А иракчанина отговорил :
- Въх, пък да знайш аз как ща ...!