Осмокласничка седна да пише съчинение...

Осмокласничка седна да пише съчинение: - "Как прекарах лятната ваканция". Написа заглавието, замисли се и за всеки случай сложи 18+...