Докторе, добър ден! - Добър ден...

- Докторе, добър ден!
- Добър ден, следващия.