Такова безсрамие никога не съм виждал!...

Такова безсрамие никога не съм виждал! Може ли да погледам още малко?