По принцип мога и да мълча...

По принцип мога и да мълча, но работата е там, че няма такъв принцип...