В тексаските затвори забранили на осъдените...

В тексаските затвори забранили на осъдените на смърт правото на последна цигара с мотива, че "това е вредно за тяхното здраве".