Формата на мозъка на българите изключително...

Формата на мозъка на българите изключително силно надраства развитието си спрямо останалите националности
Лиана Антонова "Срещи с многоликия космос" издл "Хемус" 1996