Ако влагалището е място на което...

Ако влагалището е място на което е влажно това означава ли че Екватора е най-голямото влагалище на Земята?