И вие ли мислите, че децата...

И вие ли мислите, че децата в самолетите трябва да се поставят в специални звукоизолирани контейнери?