Двама се напушили и се разхождали...

Двама се напушили и се разхождали по улицата.
- Идва патрулка! Ухили се!
След две минути...
- Спри да се хилиш вече сме в патрулката!