Основното правило, на което се формират...

Основното правило, на което се формират взаимоотношенията - пешеходци и шофьори е, че единият задължително мисли, че другият е идиот - т.е. когато е на пътя по всяко време може да направи… един дявол знае какво.