В лодка са двама след като...

В лодка са двама след като е потънал кораба.
- Е, щурман, значи единственото, което сте запомнил за ориентиране без компас, е това, че мъхът расте от северната част по стволовете на дърветата??