Адвокат на свиждане със свой клиент...

Адвокат на свиждане със свой клиент:
- Проучих делото Ви, просто не знам?! Убили сте безспорно четири човека!!! Какви смекчаващи вината обстоятелства да посоча?
- Ами... можех да убия петима, а все пак не го направих!