Искаш ли чай? - Зелен? - Зеленият...

- Искаш ли чай?
- Зелен?
- Зеленият вече го изпушихме.