Професора: - А сега колеги, ще ви...

Професора:
- А сега колеги, ще ви докажа Питагоровата теорема.
Студент:
- Няма нужда, вярваме ви...